Liên hệ

CHI CỤC THỦY LỢI TỈNH YÊN BÁI

Cơ quan chủ quản: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Địa chỉ: Tổ 33, Đường Trần Quốc Toản, Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

Số điện thoại: 0216 3 852 708 - Fax: 0216 3 855 493

Email: ccthuyloiyb@gmail.com

Liên hệ với chúng tôi