Chuyên mục: Phổ biến kiến thức

LỰC LƯỢNG XUNG KÍCH PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

Chuyên mục: Phổ biến kiến thức, Phòng, chống thiên tai, Tài liệu - Mẫu, Tin tức - Sự kiện Ngày đăng: Người đăng: .

Thực hiện Văn bản số 108/TWPCTT-VP ngày 31/3/2020 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai về việc thực hiện Quyết định số 88/QĐ-TWPCTT về việc ban hành hướng dẫn xây dựng và củng cố Đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã. Ngày 27/3/2020 Ban Chỉ […]

HƯỚNG DẪN LẤY TỌA ĐỘ CÔNG TRÌNH TỪ BẢN ĐỒ GOOGLE MAPS

Chuyên mục: Phổ biến kiến thức, Tài liệu - Mẫu Ngày đăng: Người đăng: .

Hướng dẫn này làm với máy điện thoại Android, với điện thoại iphone làm tương tự. Yêu cầu: Điện thoại cài đặt sẵn phần mềm Google map (với máy Android thường đã được cài sẵn, với máy iphone vào App Store để tải về). Điện thoại phải có kết nối 2g, 3g hoặc 4g (Bật dữ liệu […]