HƯỚNG DẪN LẤY TỌA ĐỘ CÔNG TRÌNH TỪ BẢN ĐỒ GOOGLE MAPS

Hướng dẫn này làm với máy điện thoại Android, với điện thoại iphone làm tương tự.

Yêu cầu:

  • Điện thoại cài đặt sẵn phần mềm Google map (với máy Android thường đã được cài sẵn, với máy iphone vào App Store để tải về).
  • Điện thoại phải có kết nối 2g, 3g hoặc 4g (Bật dữ liệu di động và được đăng ký gói cước 3g, 4g với điện thoại Android làm theo video hướng dẫn):

Với iphone làm như sau:

Bước 1 mở cài đặt, vào bấm vào “di động”:

Bước 2: bấm vào dữ liệu di động

  • Điện thoại phải được bật định vị (để xác định vị trí chính xác hơn, với điện thoại Android làm theo video hướng dẫn)
  • Với iphone làm như sau:

Bước 1 mở “cài đặt” sau đó mở “Quyền riêng tư”

Bước 2 bấm vào “Dịch vụ định vị”:

Bước 3 bật “Dịch vụ định vị” (núi gạt chuyển sang màu xanh như trong hình) và bật “luôn luôn” với “Google Maps”

Sau khi hoàn thành các bước bật định vị, cài Google Maps và 3g, việc lấy tọa độ của công trình làm theo video hướng dẫn.

Mục đích của việc lấy tọa độ là để đánh dấu và đưa vị trí công trình đã có và công trình dự kiến xây dựng cùng với các điểm sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở lên bản đồ. Đối với công trình theo tuyến như kè hoặc các đoạn sạt lở; các đoạn dự kiến xây dựng kè cần lấy tọa độ của điểm đầu và điểm cuối để đánh dấu được trên bản đồ.

Sản phẩm bản đồ sau khi hoàn thành sẽ được chuyển giao lại cho địa phương quản lý và sử dụng.

Dưới đây là video hướng dẫn

Bài viết liên quan:

Tổng hợp phim, phóng sự, video, tài liệu về phòng chống thiên tai (tuyên truyền)

CÔNG VĂN VỀ VIỆC ỨNG PHÓ VỚI MƯA DÔNG KÈM LỐC, SÉT, MƯA ĐÁ VÀ GIÓ GIẬT MẠNH

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ QUỸ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN CÔNG TÁC PCTT NĂM 2020

LỰC LƯỢNG XUNG KÍCH PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI