LỰC LƯỢNG XUNG KÍCH PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

Thực hiện Văn bản số 108/TWPCTT-VP ngày 31/3/2020 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai về việc thực hiện Quyết định số 88/QĐ-TWPCTT về việc ban hành hướng dẫn xây dựng và củng cố Đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã.

Ngày 27/3/2020 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã ban hành Hướng dẫn xây dựng và củng cố Đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã. Để thực hiện tốt phương châm bốn tại chỗ đồng thời nâng cao năng lực, chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm tổn thất về người và tài sản của nhân dân và nhà nước, từng bước xây dựng cộng đồng, xã hội an toàn trước thiên tai. Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai một số nội dung sau:

  1. Tổ chức phổ biến hướng dẫn thực hiện Quyết định số 08 /QĐ-TWPCTT ngày 27/3/2020 của Ban Chỉ đạo; kiểm tra, đôn đốc việc triển khai xây dựng và củng cố Đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã theo hướng dẫn (do tài liệu hướng dẫn dài nên đề nghị tải về từ link sau: https://bit.ly/2xE77c5) và Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ.
  2. Báo cáo kết quả thực hiện về Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh trước ngày 15/5/2020 (qua Chi cục Thủy lợi, ĐT: 0216.3852708, fax: 0216.3855493; email: ccthuyloiyb@gmail.com) để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai.

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện./.

“Văn bản chỉ đạo tải về tại đây” 

Tài liệu hướng dẫn tải về tại đây

Bài viết liên quan:

Công văn số 43/BCH-PCTT ngày 26/9/2023 về việc chủ động ứng phó với mưa dông , lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh

Công văn số 42/BCH-PCTT ngày 11/9/2023 về việc chủ động ứng phó với mưa lớn kèm theo dông, lốc, sét đánh và gió giật mạnh

Báo cáo nhanh số 23/BC-BCH ngày 28/8/2023 tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra đêm ngày 27/8/2023 đến rạng sáng ngày 28/8/2023, trên địa bàn tỉnh Yên Bái (tính đến 16h00, ngày 28/8/2023)

Báo cáo nhanh số 22/BC-BCH ngày 24/8/2023 tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra đêm ngày 23/8/2023 đến rạng sáng ngày 24/8/2023, trên địa bàn huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái (tính đến 20h00 ngày 24/8/2023)

Công văn số 38/BCH-PCTT ngày 22/8/2023 về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất